česky deutsch

ID34-12: Sing-und Musikschule der Stadt Regensburg (jiný subjekt, Regensburg)

Hledáme: našemu sboru podobný český dětský sbor

SD28-11: Musikschule Offingen (škola, Offingen)

Hledáme: Těšili bychom se, kdyby se našla podobná hudební skupina v Praze, která by měla chutˇa zájem s námi usořádat v tomto termínu společný koncert.

SD40-12: Private Realschule Pindl (škola, Regensburg)

Hledáme: malou školu, ve které žáci a žákyně "žijí", mají zájem o hudbu a sport a měli by chut´v této oblasti navázat kontakt a spolupracovat s našimi žáky.

VD07-13: Bayerische Philharmonie (sdružení, München)

Hledáme: Dětská filhrmonie Mnichov (Kinderphilharmonie München) hledá českého hudebního partnera - děti a mládež ve věku od 9 do 14 let - (např. hudební školu), se kterým bychom mohli uskutečnit hudební výměnný projekt.

VD31-12: Jugendblasorchester Wölfis e.V. (sdružení, Wölfis)

Hledáme: hudební spolky a folklorní skupiny