česky deutsch

ED13-12: Freiberufliche Sprachanimateurin im obervogtlaendischen Gebiet (předškolní oblast, Bad Elster / OT Sohl)

Hledáme: Sprachlektorin möchte Tschechisch in einem Kindergarten unterrichten/ Lektorka žijící v Bad Elster hledá německou mateřskou školu, která by měla zájem o seznamování s češtinou, nebo českou mateřskou školu, které by mohla pomoci s tlumočením při česko-německých akcích.

ED29-10: Ellen Gießmann (česko-německý jazykový tandem) (jednotlivec, Dresden)

Hledáme:

ID07-09: Dětské a mládežnické rekreační centrum Querxenland (Kinder- und Jugenderholungszentrum Querxenland) (jiný subjekt, Seifhennersdorf)

Hledáme: Školy z celé České Republiky, které hledají zařízení k uskutečnění školních výletů v Německu.

ID09-09: Dětské a mládežnické rekreační centrum Querxenland (Kinder- und Jugenderholungszentrum Querxenland) (jiný subjekt, Seifhennersdorf)

Hledáme: Školy, spolky, instituce, které hledají v blízkosti hranice se Saskem zařízení pro letní tábory.

ID22-11: Řemeslnická komora v Chemnitz (Handwerkskammer Chemnitz) (jiný subjekt, Chemnitz)

Hledáme: Mladé lidi z Čech, kteří mají zájem o vzdělávání formou duálního systému (t.j. paralelní vyučení se ve školách/ odborných učilištích a v podnicích). Česká odborná učiliště, která mají zájem o odborné praxe.

VD01-12: Rekreační zařízení pro děti a mládež/ Mezinárodní letní tábor 05.-18.08.2012 (Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) "An der Grenzbaude" Sebnitz e.V.) (sdružení, Sebnitz)

Hledáme: Děti a mláděž ve věku od 12 do 17 let, kteří by se rádi zúčastnili mezinárodního setkáni "Dobrodružství spojuje". Vlastní finanční podíl na setkání je 220 € na osobu. Přihlašovat se můžete individuálně či přes spolek/ sdružení.

VD03-12: Lokalita pro školu v přírodě v Saském Švýcarsku (Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) "An der Grenzbaude" Sebnitz e.V.) (sdružení, Sebnitz)

Hledáme: Školy z celé České republiky, které hledají zařízení pro školu v přírodě a školní výlety v Německu blízko hranice. Chtěli bychom, aby ze setkání vzniknlo partnerství mezi školami, které my aktivně budeme podporovat.

VD04-11: Středisko pro mládež a kulturu "Steinhaus", občanské sdružení (Steinhaus e.V.) (sdružení, Bautzen)

Hledáme: Sdružení "Steinhaus" hledá na území polsko-česko-německého trojzemí hranic českého partnera, který by měl zájem o přeshraniční spolupráci v oblasti kultury. Další informace o zřízení a aktivitách najdete na internetových stránkách: www.steinhaus-bautzen.de a www.jeleniagora-bautzen.eu

VD04-12: Projekt "Aus zwei wird eins" ("Ze dvou se stane jeden") v rekreačním středisku pro děti a mládež v Sebnitz (Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) "An der Grenzbaude" Sebnitz e.V.) (sdružení, Sebnitz)

Hledáme: Školy z celé České republiky, které hledají zařízení pro školu v přírodě a školní výlety v Německu blízko hranice. Chtěli bychom, aby ze setkání vzniknlo partnerství mezi školami, které my aktivně budeme podporovat.

VD05-12: „Mluwiesch tscheski? Šprichst dů dojč?“ (Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) "An der Grenzbaude" Sebnitz e.V.) (sdružení, Sebnitz)

Hledáme: Školy z celé České republiky, které hledají zařízení pro školu v přírodě a školní výlety v Německu blízko hranice. Chtěli bychom, aby ze setkání vzniknlo partnerství mezi školami, které my aktivně budeme podporovat.

VD07-11: Spolek vodní záchranné služby, občanské sdružení (DLRG Frankenberg /Sachsenburg e.V.) (sdružení, Frankenberg)

Hledáme: spolek vodních sportů, plavecký spolek, spolek zimních sportů, se kterým bychom mohli uskutečnit výměnu mládeže, popřípadě u kterých by se mohl konat náš zimní tábor (4 dny v únoru) nebo letní tábor (3 dny v srpnu) určený mládým sportovcům, kteří se účastní našich akcí. Vzděláváme pobřežní záchranáře a plavčíky pro plavecké bazény. Je možno u nás složit všechny stupně plaveckých zkoušek.

VD10-11: Podpůrný spolek dobrovolného sociálního roku (Förderverein für ein Freiwilliges Jahr e.V.) (sdružení, Marienberg)

Hledáme: Mladé lidi, kteří mají chutˇ, angažovat se v sociální oblasti a vyzkoušet si u nás v rámci praxe pracovat v různých zařízeních; eventuelně zůstat pak i déle.

VD12-09: Centrum pro ochranu přírody (Naturschutzzentrum) (sdružení, Neukirch/Lausitz)

Hledáme: Praktikanti a dobrovolníci jsou vřele vítáni. Můžete se u nás zapojit při plnění různorodých úkolů, sbírat praktické zkušenosti a získat sociální a jazykové dovednosti. V praxi si můžete vyzkoušet a popřemýšlet, v jakém směru byste se mohli či chtěli dál rozvíjet.

VD18-11: Zemský svaz rekreačních středisek dětí a mládeže v Sasku (Landesverband KiEZ Sachsen e.V.) (sdružení, Schneeberg)

Hledáme: české profesionální i dobrovolné pedagogické pracovníky, kteří by se rádi zúčastnili výměnného pedagogického programu. Rádi bychom zpracovali téma interkulurelní kompetence v kontextu rekreace dětí a mládeže. Jedná se o výměnu zkušeností s následujícími stěžejními body: 1. struktury & nositelé práce s mládeží v Sasku a České republice 2. pedagogika & program, mládež a politické cíle 3. zákony, předpisy & možnosti podpor, financování. Dále bychom chtěli společně zpracovat nasledující tematické body programu: vývoj sociální a osobní kompetence, zážitková pedagogika, vzdělávání mládeže v oboru zdravotnictví na letních táborech. Kromě toho by měla proběhnout diskuse o práci s veřejností a s médii, organizaci práce, vzděláváni a další školení pracovníků, školení táborových vedoucích/ pracovníků pro mezinárodní setkání.

VD20-11: Občanské sdružení "Akce civilní kuráž" (Aktion Zivilcourage e.V.) (sdružení, Pirna)

Hledáme: Organizaci k dlouhodobé spolupráci. Rádi uvítáme i partnera pro trinacionální projek s Polskem.

VD29-11: Sdružení pro ochranu krajiny "Oberes Vogtland" (Landschaftspflegeverband "Oberes Vogtland" e. V.) (sdružení, Markneukirchen)

Hledáme: českou školu, která by měla zájem o společné projekty.

VD30-07: AWO-Schullandheime im Vogtland (sdružení, Netzschkau)

Hledáme: Hospitanty/-ky, kteří se budou společně s německými vedoucími mládežnických skupin starat o skupinu dětí.