česky deutsch

SD14-11: Vzdělávací centrum Georga Mendheima (Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum) (škola, Oranienburg)

Hledáme: školu se stejným profilem k realizaci praxe v oboru obchod

SD23-09: Evropská škola Lauchhammer (Europaschule Lauchhammer) (škola, Lauchhammer)

Hledáme: Českou školu s žáky stejné věkové kategorie, která by měla zájem o pravidelnou výměnu žáků. Jsme také otevřeni pracovním setkáním kolegogů pedagogů. V rámci školních výměn bychom chtěli představit naši vlast, život a výuku na naší škole. Z důvodu věku dětí by byla výhodná škola v pohraníčí, ale to není podmínkou.

VD19-11: Ragbyové sdružení Hohen Neuendorf (Rugbyverein) (sdružení, Hohen Neuendorf)

Hledáme: české ragbyové spolky s většími mládežnickými oddíly. Rádi bychom podnikli cestu do Čech a uspořádali mezinárodní turnaj.

VD33-06: Občanské sdružení pro děti a mládež Eichwalde (KJV e. V.) (sdružení, Eichwalde)

Hledáme: české sdružení, které je činné v práci s mládeží, nebo školu, která má zájem o spolupráci a účast na mezinárodních setkáních mládeže.