česky deutsch

ID05-09: Odborné vzdělávání Neuwied (Berufsbildungswerk Neuwied) (jiný subjekt, Neuwied)

Hledáme: Obecní nebo městské úřady v České republice nebo podobné instituce, které by nám umožnily praxi. Naši žáci by se rádi seznámily s činnostmi a pracovním stylem na zahraničním úřadě.