Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Mediální akademie

Partnerské organizace:
Knoflík – sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže (Verein für außerschulische Bildung Knoflik e.V.)
Jugendbildungsstätte Waldmünchen (Centrum vzdělávání mládeže)

Cílová skupina: Projektu „Mediální akademie“ se zúčastňují mladí lidé ve věku od 14 do 26 let. Setkání je určeno pro široké spektrum zájemců. Zvláštní propagace probíhají především ve školách, v médiích a dále i v dalších sdruženích, která udržují partnerské styky s oběma organizátory. Důležitou cílovou skupinou jsou například mladí lidé, kteří se angažují při vydávání školních novin.
Počet účastníků: 30
Téma: média, vzdělávání / pedagogika,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Česko-německá mediální akademie: mladí lidé po dobu jednoho týdne společně pracují v  paralelně probíhajících workshopech, které jsou zaměřeny na téma „mediální a informační společnost“.
Cíle
• setkání mladých lidí
• konfrontace s politicko-společenskými dopady informační společnosti
• zprostředkování dovedností, které lze využít při ovládání médií používaných informační společností
• prohloubení angažovanosti v rámci česko-německých sousedských vztahů.

Vývoj projektu, časový rámec

Setkání se koná každoročně od roku 1999. Součástí je vždy přípravné setkání zástupců partnerských organizací, společné sestavení programu a závěrečné vyhodnocení.

Překonání jazykové bariéry

Jedním z požadavků stanoveným již při vypsání projektu je znalost německého nebo anglického jazyka. Vedení každého z workshopů tvoří dvoučlenný česko-německý tým. Němečtí referenti hovoří rovněž anglicky, čeští vedoucí pak německy a/nebo anglicky. Během vlastních workshopů někdy připadá českým referentům i role tlumočníků, aby všichni účastníci mohli co nejvíce vytěžit z reflexivních a odborných diskusí. Při práci v malých skupinkách probíhá komunikace účastníků bez jazykového zprostředkování.

Dokumentace a výstupy projektu

Ve všech čtyřech mediálních odvětvích vznikají hmatatelné výsledky: v rámci workshopu „žurnalistika“ vznikají noviny pro všechny účastníky, skupina věnující se zpracování videa natáčí krátké filmy a programátoři webových stránek vytvářejí vlastní stránku. Výsledky semináře slouží zároveň jako dokumentace ze semináře a všichni účastníci si s sebou domů odváží speciální „suvenýr“.
O týdenním setkání Mediální akademie již tradičně informují české a německé regionální deníky, rádiové příspěvky jsou vysílány rozhlasovými stanicemi na obou stranách hranice .

Financování projektu

Mediální akademie a její přípravné i vyhodnocovací setkání je částečně financováno z prostředků německého spolkového ministerstva (prostředky KJP) prostřednictvím Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Regensburg. Účastnický poplatek se pohybuje kolem 100 € pro německé účastníky (rok 2005), pro české účastníky je poplatek nižší.

Kontakty

Sdružení Knoflík - sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže
Zdeněk Reif
Heyrovského 33, CZ-301 00 Plzeň
e-mail:
http://www.knoflik.org

Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Tobias Spät
Schlosshof 1, D-93449 Waldmünchen
Tel.: +49/ (0)9972/ 9414-23, Fax: +49/ (0)9972/ 9414-33,
e-mail:
http://www.jugendbildungsstaette.org

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo