Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Česko-německé skautské projekty

Partnerské organizace:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko ICHTHYS, Plzeň (Junák - Pfadfinderverband der Tschechischen Republik, Stamm Ichthys, Pilsen)
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Dombezirk Regensburg (Německý svaz skautů sv. Jiří, okres Regensburg)

Cílová skupina: Projekt „Hledejme cesty – Verbindung (er)fahren“ je neomezený co do počtu účastníků i do jejich věku. Projektu se mohou zúčastnit nejen členové pořádajících skautských středisek, je otevřen také pro ostatní skautskou i neskautskou veřejnost. Zatím nejmladšímu aktivnímu účastníkovi bylo 7 let, nejstaršímu přes 60. Pořadatelé se vždy snaží, aby se akce zúčastnil stejný počet českých i německých účastníků.
Počet účastníků: 150
Téma: turistika, sport, interkulturní komunikace

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Projekt „Hledejme cesty – Verbindung (er)fahren“ je cyklistickou jízdou z Plzně do Řezna, která se koná na přelomu dubna a května. Účastníci projektu překonávají nejen hranice geografické a fyzické, ale také osobní bariéry nebo předsudky vůči druhému národu.
Cíle:
• Navazování osobních kontaktů se sousední zemí
• Ostraňování bariér, ostychu a xenofobie
• Seznámení se s kulturou a každodenním životem druhé země
• Motivace k další angažovanosti v oblasti mezinárodních setkání mládeže

Vývoj projektu, časový rámec

První kontakty byly navázány již v roce 1989. Od roku 1991 se vedoucí skautů a někteří členové společně dvakrát ročně podíleli na renovaci německého hřbitova ve Štírarech (okres Horšovský Týn). V průběhu rekonstrukcí hřbitova začali skauti uvažovat o dalším projektu, který by nebyl omezen počtem účastníků. Tak vznikl nápad cyklistické jízdy.
V roce 1997 se uskutečnila první jízda z Plzně do Řezna, které se zúčastnilo přes 30 cyklistů. Při každoročním opakování se skupina účastníků rozrůstala a v posledních letech se ustálila přibližně na stovce.
Sedmý ročník v roce 2003 probíhal v opačném směru, po stejné trase vyjeli cyklisté tentokrát z Řezna do Plzně. Pro všechny účastníky byl pak připraven bohatý program poslední den v Plzni. V roce 2005 se na české straně akce zúčastnilo 50% cyklistů, kteří nebyli členy pořádajícího střediska.
Desátý ročník (2006) byl plánován na šest dní. Kromě dvoudenní jízdy se uskutečnily oslavy na trase v Plzni, Furth im Waldu a Řezně.
V roce 2010 se uskuteční již 14. ročník.

Překonání jazykové bariéry

Komunikace mezi pořadateli probíhá především v němčině. Informace pro účastníky jsou vždy překládány do obou jazyků, aby žádný jazyk nepřevažoval. Také přihlášky jsou na obou stranách dvoujazyčné.
Mezi samotnými účastníky převládá v posledních letech jako jazyk komunikace angličtina, která je chápána jako cizí jazyk pro všechny účastníky, takže nikdo není v nevýhodě.

Dokumentace a výstupy projektu

Z každého ročníku vzniká fotodokumentace, závěrečná zpráva apod.

Financování projektu

Projekt je financován z různých grantů. Velkou část financuje nadace Renovabis, se kterou středisko ICHTHYS spolupracuje dlouhodobě. Každoročně se také žádá o finanční podporu na Česko-německém fondu budoucnosti, Plzeňském kraji a městě Plzeň.
Část nákladů je uhrazena také z účastnických poplatků a sponzorských darů komerčních firem nebo např. také města Furth im Wald, které každoročně bezplatně zařizuje přenocování a snídani pro všechny účastníky.

Kontakty

Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko ICHTHYS v Plzni,
Pod Švabinami 6, CZ-312 00 Plzeň
e-mail:
http://#

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg – Dombezirk Regensburg, Heidrun Fincke,
Waldheimweg 29, D-93173 Wenzenbach, Tel.: +49/ 9407/ 307776
e-mail: , http://www.dombezirk.de

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo