Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Hudební skladatel Leoš Janáček

Partnerské organizace:
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice (Mittlere Fachschule für Industrie)
Friedrich-Anton-von-Heinitz-Gymnasium, Rüdersdorf (Gymnázium)

Cílová skupina: Akce se účastnili studenti ve věku 14 až 18 let a byli z 8. až 12. tříd.
Počet účastníků: 38
Téma: umění a kultura,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Projekt „Janáček a jeho vztah k Ostravě“ uskutečnilo na podzim v roce 1997 gymnázium Rüdersdorf a jeho partner v Ostravě. Účelem přitom bylo dosáhnout společné práce obou skupin studentů a prohloubení zeměpisných znalostí. Pro oboustranné porozumění bylo důležité to, že němečtí partneři zvolili téma a osobnost, která je úzce spjata s regionem a kulturou partnerské země.

Vývoj projektu, časový rámec

Jednotlivé kroky projektu se týkaly následujících úkolů:
• První individuální průzkum v hostitelských rodinách: jaké různé spojitosti existují mezi Janáčkem, Ostravou a jejím okolím.
• V celé skupině se sebrané informace třídily a zahrnuly se pod určité pracovní kroky, které dovolily pokračovat v tématu.
• Společné plánování dalších kroků (průzkum, tématické prohlídky a exkurze).
• Společné poslouchání Janáčkovi hudby, sdělování dojmů a jejich porovnávání.
• Sbírání, třídění a dokumentování všeobecných materiálů týkajících se města a jeho „syna“ (mapa města, informační brožury, pohlednice a pod).
• Návštěva zkoušky ostravského filharmonického orchestru.

Překonání jazykové bariéry

Byla provedena všeobecná jazyková příprava pro návštěvu České republiky a na téma byly sestaveny malé individuálně rozdílné slovníky, které se staly důležitým pomocníkem studentů.

Kontakty

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice
Zengrova 1, CZ-703 00 Ostrava-Vítkovice.
http://www.sps-vitkovice.cz

F.-A.-v. Heinitz-Gymnasium
Brückenstr. 80a, D-15562 Rüdersdorf
Tel.: +49/ (0)033638/ 3327, Fax: +49/(0)/ 033638/ 29975
e-mail:
http://www.heinitz-gymnasium.de

Poznámky

Na české škole není hudební výchova v učebním plánu a na německé škole je povinná pouze v 5. až 10. ročníku. O tento projekt byl tedy absolutní zájem, protože projekt nabízel díky svým rozličným zkušenostem rozšíření stávajícího hudebního vyučování. V České republice se v různých místech nabízí samozřejmě také jiní skladatelé jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák nebo Jan Jakub Ryba. Poslední jmenovaný je jeden z nejvýznamnějších zástupců kantorské hudby, jehož díla mohou snadno reprodukovat i studenti.

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo