Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Ekologická výchova

Partnerské organizace:
Gymnázium Slaný (Gymnasium)
Gymnasium Pegnitz (Gymnázium)

Cílová skupina: žáci gymnázia
Počet účastníků: 40
Téma: životní prostředí,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Od roku 1989 funguje mezi gymnázii Slaný a Pegnitz partnerská spolupráce. Projekt „Ekologická výuka“ spojuje všeobecné aktivity setkání s odbornými cíly (biologie) a jazykově orientovanými činnostmi (němčina jako cizí jazyk ve výuce biologie). Projekt proběhl v roce 2001 na gymnáziu v Pegnitz a výběr německých studentů se omezil na ty, kteří mají zájem o biologii. Tito studenti měli ovšem také možnost přijmout hosta z řad studentů partnerské školy.

Cíle projektu byli následující:
• Čeští studenti se měli v krátké době naučit mnoho německých ekologických pojmů.
• Němečtí studenti se naopak měli v tandemu naučit české výrazy.

Vývoj projektu, časový rámec

Němečtí studenti už zpracovali v rámci normálního vyučování celou řadu ekologických pojmů a prováděli také praktická cvičení. Čeští studenti měli během setkání v co nejkratší době pomocí praktického cvičení zpracovat velký počet biologických pojmů orientovaných na ekologii. V průběhu projektu mají němečtí studenti partnerské školy omezené vyučování. Vyučování, kterého se čeští hosté účastní, je postaveno tak, že se i při návštěvě nižších tříd orientují v hlavních bodech na téma projektu.

Před příjezdem hostů musely být po dohodě s partnerem zajištěny následující úkoly:
• Definování jednotlivých témat.
• Bylo třeba ujasnit to, že během pobytu budou ve vyučování biologie probírána odpovídající témata, která se vztahují k projektu.
• Příprava slovníků, českých učebnic, obrazového slovníku.
• Příprava přístrojů a materiálů pro výzkum vodních toků.
• Příprava digitální kamery pro dokumentaci, případně i video-přehrávače apod.
• Zpřístupnění počítačové laboratoře a zajištění přístupu na internet kvůli rešerším, popřípadě pro vyhodnocení výsledků.

Kontakty

Gymnázium Slaný
Smetanovo náměstí 1310, CZ-274 01 Slaný
e-mail:
http://www.gymslany.cz

Gymnasium Pegnitz
Wilhelm-von-Humboldt-Str. 7, D-91257 Pegnitz
e-mail:
http://www.gympeg.de

Poznámky

Partneři nemohou z organizačních důvodů školy vždy spolupracovat přímo spolu, mají být zapojení také studenti nižších ročníků (jazyková příprava). Tím také vzniká možnost pro další prohloubení partnerství a také jakási reklama na pozdější hostitelskou roli. Takto relativně specifikovaný projekt, který také může být považován za společné odborné vyučování, se nabízí partnerské škole na gymnáziu v Pegnitzu také proto, že toto partnerství vzniklo už v roce 1989 a projevuje se nejrůznějšími formami jako třeba výjezd jednoho jediného studenta na partnerskou školu.

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo