Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Svět bez násilí

Partnerské organizace:
Gymnázium Polička (Gymnasium)
Gymnasium Tangerhütte (Gymnázium)

Cílová skupina: Projektu se účastnilo 19 studentů z 8. ročníku gymnázia v Tangerhüte, kteří se učí češtinu jako druhý povinný cizí jazyk a 19 studentů z 7. a 8. ročníku gymnázia v Poličce, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk.
Počet účastníků: 40
Téma: umění a kultura,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Cílem projektu je povzbudit mládež k tomu, aby se zabývala „cizími věcmi“. Čeští studenti získali možnost nahlédnout do všedního života německé rodiny a učili se znát krajinu a kulturní památky.
Těžištěm je tu společná práce v různých pracovních skupinách na téma „Svět bez násilí“. Společné výlety, rozhovory i sportovní akce prohlubovaly zájem o partnera a podporovaly výměnu informací týkajících se zeměpisu a sociálních věcí v partnerských zemích.

Cíle:
• Odbourat předsudky a předat myšlenky spojující národy.
• Nahlédnout do každodenního života německých rodin a také do denního režimu svého německého partnera.
• Intentzivní komunikace německých a českých žáků. (Dobré předpoklady pro takovou komunikaci dává právě ubytování v rodinách.)

Vývoj projektu, časový rámec

Partnerství uzavřené mezi gymnáziem v Poličce a gymnáziem v Tangerhüte existuje už od roku 1975.
Pevnou součástí tohoto partnerství jsou programy jako každoroční výměna studentů a také s tím spojené pravidelné kontakty a přátelské vztahy německých a českých studentů. Poté, co se němečtí studenti dva roky učili český jazyk, mají možnost rozšířit své jazykové znalosti prostřednictvím cesty do Čech zaměřené na výuku jazyka.
V letech 1991, 1992, 2x1993, 1995, 1996 probíhaly vzájemné výměny studentů jako pokračování aktivit z let 1975-1990. Studenti obou gymnázií se účastnili česko-německých setkání mládeže v Poličce, Auerbachu a Vimperku.

Kontakty

Gymnázium Polička
Nábřeží svobody 306, CZ-572 01 Polička
Tel.: , Fax:
e-mail:
http://www.gympolicka.cz

Gymnasium Tangerhütte
Bismarckstr. 91, D-39517 Tangerhütte

Poznámky

Výše popsaný projekt „Svět bez násilí“ pokračoval v následujícím roce. Tentokrát přijelo na návštěvu do Poličky 17 německých studentů. Obě gymnázia nadále úspěšně spolupracují.

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo