Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Sbíráme barevné korálky

Partnerské organizace:
Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně (Kindergarten Vora)
Kindergarten der Marktgemeinde Mähring (Mateřská škola)

Cílová skupina: děti do 6 let, učitelky MŠ, rodiče dětí
Počet účastníků: český partner: 10 - 30 dětí, především předškoláků + 2 - 5 pedagogů + 1-5 rodičů; německý partner: 12 - 50 dětí + 2 – 5 pedagogů + 1-2 rodiče
Téma:

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Mariánskolázeňské listy - c....pdf
vora_maehring_download2.jpg
vora_maehring_download1.jpg
Von klein auf ein Miteinand....pdf

Popis a cíl projektu

Projekt umožňuje pravidelné setkávání českých a německých dětí do 6 let. Cílem je navázání dětských přátelství, poznávání kultury a tradic sousední země, zbavení ostychu i předsudků u dětí a dospělých a příležitost k uplatnění základů cizího jazyka v praxi. Obě partnerská zařízení kladou velký důraz na četnost setkání a kontinuitu spolupráce – společná akce pro děti v jednom z partnerských zařízení nebo mimo ně se koná pravidelně jednou za měsíc.

Vývoj projektu, časový rámec

V roce 2005/06 navštěvovalo mateřskou školu v Mähringu jedno dítě z Čech, což nakonec vedlo k zahájení výuky českého jazyka v tomto zařízení. O češtinu byl v příhraniční obci velký zájem, kurzu češtiny se nyní účastní 2/3 dětí mateřské školy. V zimě 2006/07 se školka rozhodla pro úzkou spolupráci s českým předškolním zařízením, partnerskou instituci našla v Mariánských Lázních.
V březnu a dubnu 2007 proběhly první vzájemné návštěvy pedagogů, v květnu se konalo první setkání dětí – prozatím pouze předškoláků. Od května 2007 do března 2008 se mateřské školy navštěvovaly pravidelně každý měsíc, vždy střídavě na české a německé straně. V období od dubna 2008, kdy nebylo možné získat prostředky z programu podpory „Odmalička – Von klein auf“, se společné akce konaly pouze každé dva měsíce a vždy v Česku, protože jen německá strana měla prostředky na dopravu. Častým obsahem setkání jsou tvořivé činnosti, děti ale společně poznávají také okolí obou školek – nejvíce je zaujala návštěva Rybářského muzea a Zpívající fontána. V první polovině roku 2009 uspořádaly mateřské školy dvě setkání na německé straně, jichž se zúčastnily také rodiče dětí – stavění májky a výlet do zábavního centra v Nabburgu.

Překonání jazykové bariéry

Děti jsou bezprostřední tvorové. Pokud mají pocit důležitosti komunikace s dětmi z druhé strany hranice, domluví se (mimika, gesta, výuka jazyka sousední země v mateřské škole). Předškolní zařízení využívají pomoci tlumočnice, která je na společných akcích doprovází. Je dobré, že se na překonávání jazykové bariéry podílí obě strany – němečtí pedagogové se učí česky, jejich čeští kolegové výuku německého jazyka plánují.

Obtíže projektu a jejich překonání

Největší obtíží je získávání finančních prostředků na připravované akce a zpracování projektů česko-německé spolupráce. Mateřské školy nedisponují finančními prostředky na zpracování projektu externí firmou. Finanční prostředky se snaží získávat formou sponzorských darů a zpracováváním jednoduchých projektů na příhraniční spolupráci, kterých je však málo.

Dokumentace a výstupy projektu

Článek „Návštěva z Německa“ v Mariánskolázeňských listech z 1.11.2007, článek „Von klein auf ein Miteinander“ z 11. 10. 2007 v novinách Der neue Tag, ukázky materiálu pro výuku češtiny v německé mateřské škole

Financování projektu

Program podpory Tandemu „Odmalička - Von klein auf“ (říjen 2007 – březen 2008, 2009), příspěvky rodičů, na německé straně i Sdružení rodičů a přátel školy

Kontakty

MŠ Vora
Za Tratí 687, CZ-353 01 Mariánské Lázně
Tel.:
e-mail:
http://#

Kindergarten der Marktgemeinde Mähring, Großkonreuth 16, D-95695 Mähring
Tel.: +49/ (0)96/ 39 627
http://www.maehring.de/marktgemeinde/kindergarten.html
e-mail:

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo