Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

generation.EUrope 2009, 6. česko-německé setkání mládeže

Partnerské organizace:
Tandem Plzeň Česká rada dětí a mládeže (Tschechischer Kinder- und Jugendrat)
Tandem Regensburg

Cílová skupina: Mladí lidé z (nejen) organizací politicky angažovaných mladých se zájemem o téma
Počet účastníků: 120
Téma: politika, historie,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Dokumentation (de).pdf
Dokumentace (cs).pdf

Popis a cíl projektu

Cílem setkání bylo vytvořit pro mladé lidi z obou zemí podmínky pro otevřenou diskuzi k tématu Evropa a účast na volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 a zároveň umožnit setkání se členy či kandidáty do EP. Mladí lidé měli možnost přímo se setkat a diskutovat s osobami, které je zastupují na evropské úrovni. Byly připraveny workshopy k nejrůznějším evropským tématům.

Vývoj projektu, časový rámec

Česko-německá Rada mládeže coby nejvyšší mezistátní grémium v oblasti mládeže mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo pověřilo v lednu 2008 Koordinační centra česko-německých výměn mládeže v Plzni a Regensburgu pořádáním česko-německého setkání mládeže v průběhu předsednictví České republiky v Evropské radě v první polovině roku 2009. První přípravné setkání na české straně se konalo v říjnu 2008, druhé v listopadu. V únoru 2009 následovalo společné česko-německé přípravné setkání za účasti zástupců mnoha organizací mládeže, na němž bylo rozhodnuto o programu setkání a byli vybrání mluvčí česko-německého setkání mládeže.

Překonání jazykové bariéry

Plenární části přípravného setkání i setkání samotného byly vždy simultánně tlumočeny, stejně jako jednotlivé workshopy. Některé z workshopů probíhaly v angličtině. Zúčastnění si obvykle během setkání rychle našli společnou řeč, k dispozici byli ale i jazykoví zprostředkovatelé, kteří pomáhali v případech potřeby jakéhokoli vyjasnění ve vzájemné komunikaci.

Dokumentace a výstupy projektu

Setkání mládeže bylo provázeno mladými novináři a novinářkami, kteří podávali zprávy i z jednotlivých workshopů. Písemná dokumentace ze setkání bude zveřejněna na podzim 2009, k dispozici bude i dokumentární film.

Financování projektu

Tandem Regensburg z prostředků BMFSFJ, Tandem Plzeň, Česko-německý fond budoucnosti, MŠMT ČR, účastnické poplatky.

Kontakty

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Sedláčkova 31, CZ-306 14 Plzeň
Tel.: , Fax:
e-mail:
http://#

Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch Tandem
Maximilianstr. 7, D-93047 Regensburg
Tel.: +49/ (0)941/ 58 55 70, Fax: +49/ (0)941/ 58 55 722
e-mail:
http://www.tandem-org.de

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo