Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Zdravotní péče bez hranic

Partnerské organizace:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín (Mittlere Fachschule und Fachhochschule für Gesundheit)
Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Jena (státní odborné učiliště zdravotnické)

Cílová skupina: Žáci oboru Zdravotnický asistent 1.,2.,3., a 4. ročník
Počet účastníků: každé praxe se účastní min. 6 praktikantů
Téma: vzdělávání / pedagogika, sociální práce, zdraví

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Díky praxím na univerzitní klinice v Jeně a v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíne si žáci mohou rozšířit jazykové, odborné i interkulturní kompetence.
Účastí na Programu podpory odborných praxí zvyšují školy hodnotu na trhu nabídky vzdělávacích zařízení, důležitým bodem je zatraktivnění oboru zdravotnický asistent v Česku i Německu.

Vývoj projektu, časový rámec

Partnerství vzniklo v roce 2007. Koordinátorky z obou škol se navázjem našly na internetu a ihned navázaly kontakt. V říjnu 2007 se uskutečnílo setkání ředilky z Jeny a projektové koordinátorky ze Zlína. Při společném setkání byla sepsána smlouva o vzájmené spolupráci. V roce 2008 se uskutečnila prvni zahraniční odborná praxe. Od této doby se realizují dvě praxe za rok (jedna v Česku, druhá v Německu). Součástí praxe je přípravný seminář s jazykovou animaci a úvodem do interkulturních kompetenci.

Překonání jazykové bariéry

Žáci se dorozumívali německy a anglicky.

Financování projektu

Finanční prostredky, které školy získavají z Programu podpory odborných praxí, jsou určeny převážně na pobytové (ubytování, strava, pojištění, MHD) a cestovní náklady.

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Mgr. Marie Pegnerová
e-mail:
Příluka 372, CZ-760 01 Zlín
http://www.inext.cz/szs_zlin

Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Jena
Rudolf-Breitscheid-Straße 56/58
D-07747 Jena
Heike Pitzing
+49/ (0)3641/ 355 70
http://www.mefa.jena.de

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo