Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Objevování nových dětských světů

Partnerské organizace:
Mateřská škola Cheb, Komenského (Kindergarten)
Kirchliche Fachakademie für Sozialpädagogik, Weiden (Církevní akademie socíální pedagogiky)

Cílová skupina: studenti předškolní pedagogiky, děti do 6 let, učitelky MŠ
Počet účastníků: Praxe se v roce 2006 zúčastnilo 9 studentů Fachakademie für Sozialpädagogik ve Weidenu, v roce 2007 11 studentů, v roce 2008 15 studentů a v roce 2009 14 studentů. Do projektu je zapojeno pět mateřských škol v Chebu.
Téma: vzdělávání / pedagogika,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Drei Wochen Migrationserfahrung Der Neue Tag 08.pdf
Artikel Faks Weiden in Tschechien verstehen 09 neu.pdf
Abenteuer Tschechien_! Schuljahresbericht Weiden.pdf
Auf gute Nachbarschaft! Caritas intern.pdf

Popis a cíl projektu

Spolupráce Fachakademie für Sozialpädagogik ve Weidenu a chebských mateřských škol umožňuje studentům předškolní pedagogiky absolvovat praxi v české mateřské škole. Vedle praktické přípravy na budoucí povolání nahlédnou studenti také pod pokličku vzdělávacího systému České republiky a seznámí se s kulturou i všedním životem sousední země. Na vlastní kůži poznají, jakou roli při rozvoji dítěte hraje řeč a porozumění toho druhého – sami se totiž během praxe ocitnou v pozici, kdy neovládají řeč a neznají mentalitu lidí okolo sebe a snaží se zapojit do nového kolektivu. Tuto zkušenost pak mohou v budoucí práci velmi dobře zúročit např. při práci s dětmi cizího původu.
Děti z českých mateřských škol i jejich rodiče se díky německým praktikantům seznamují pomocí písniček, pohádek a her s kulturou a zvyky sousedního Bavorska. Každoroční praxe studentů doplňují další akce partnerských institucí, např. exkurze do vzdělávacích institucí na druhé straně hranice s odbornými referáty.

Vývoj projektu, časový rámec

Spolupráce Fachakademie für Sozialpädagogik ve Weidenu a Mateřské školy Komenského v Chebu se datuje od roku 2006, v tomto roce proběhla také první dvoutýdenní praxe. Praxe studentů Fachakademie für Sozialpädagogik ve Weidenu v mateřských školách v Chebu se uskutečnily také v letech 2007, 2008 a 2009 – každoročně stoupá počet studentů, kteří mají o praxe zájem a kteří na praxi vycestují. Praxe v letech 2008 a 2009 trvaly již tři týdny.

Překonání jazykové bariéry

Studenti absolvují před praxí třídenní jazykovou přípravu. Pomocí metody jazykové animace se seznamují se základními slovy i obraty, které se běžně v české mateřské škole používají. Součástí přípravy jsou také informace o České republice a zdejším vzdělávacím systému.
Učitelky v mateřských školách, v nichž se praxe odehrávají, hovoří vždy alespoň trochu německy nebo anglicky, hlavní organizátorka praxí v chebských mateřských školách ovládá němčinu na výborné úrovni. S dětmi se praktikanti dohovoří především díky mimice a gestice.

Obtíže projektu a jejich překonání

Dlouholetá spolupráce probíhá bez problémů, všechny zapojené strany jsou s průběhem praxí spokojené.

Dokumentace a výstupy projektu

Úryvek v publikaci Tschechien verstehen, únor 2009; článek „Drei Wochen Migrationserfahrung“ v novinách Der Neue Tag, 9. 12. 2008; článek „Auf gute Nachbarschaft! 16 angehende Erzieherinnen absolvierten ein Praktikum in Tschechien“ v Caritas intern, 16. 12. 200; zpráva praktikantů v ročence Fachakademie für Sozialpädagogik 2006/2007

Financování projektu

Program podpory odborných praxí Tandemu (v letech 2006 a 2007 z prostředků Bundesministerium für Bildung und Forschung, v letech 2008 a 2009 z prostředků programu Leonardo da Vinci).

Kontakty

Mateřská škola Cheb
Komenského 27, 35002 Cheb
http://www.komenskehoms.estranky.cz

Kirchliche Fachakademie für Sozialpädagogik
Bismarckstr. 21, 92637 Weiden
http://www.faks-weiden.de
e-mail:

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo