Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Práce v lese

Partnerské organizace:
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk + Freiherr von Gravenreuth'sche Güterinspektion Affing

Cílová skupina: žáci oborů Mechanizátor lesní výroby a Lesnictví
Počet účastníků: minimálně 6 účastníků
Téma: vzdělávání / pedagogika, lesnictví,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

ZZ 2012.pdf

Popis a cíl projektu

Cílem projektu je absolvování odborné praxe žáků z oboru Lesní mechanizátor na pozemcích partnerské instituce. Žáci se během praxe zdokonalují v různých činnostech lesního hospodářství v Německu a poznávají tamní způsob hospodaření v lesích. Samozřejmostí je i zdokonalení se v komunikaci v německém jazyce při řešení běžných i pracovních situací, zvýšení interkulturního povědomí a posílení sebevědomí.
Obsahem praxe jsou různé práce v pěstební činnosti (zalesňování, ochrana kultur vyžínáním, úklid klestu, oprava a stavba oplocenek, přihnojování kultur), v těžební činnosti (těžba dříví, měření a přejímaní dříví, sortimentace dříví, vyznačování stromů pro výchovnou a obnovní těžbu), v oblasti myslivosti (výroba a kontrola posedů). Všechny práce jsou vykonávány dle zásad hospodaření blízkého přírodě.
Součástí stáže jsou i odborné exkurze do podniku na pořez dříví, do velkoskladu dříví, do společnosti provozující harvestorové technologie a do lesních školek. Ve volném čase pořádáme pro praktikanty další výlety, aby se mohli lépe seznámit s místním prostředím a poznali i mimopracovní kulturu.
Díky pobytu v Německu získají účastníci cenné zkušenosti, které by v ČR získat nemohli. Stáž je motivačním stimulem pro učení se cizím jazykům a rozvoji odborných znalostí a dovedností v oboru. Absolvování zahraniční praxe se zvyšuje uplatnění účastníků na evropském trhu práce.

Vývoj projektu, časový rámec

Mezi zástupci partnerských organizací existují dlouholeté přátelské vztahy, s tím je spojená vynikající znalost místního prostředí. Společnost Freiherr von Grafenreuth’sche Güterinspektion má stejné oborové zaměření jako naše škola, což je předpokladem plodné spolupráce. Lesnická odbornost partnera je na vysoké úrovni, využívá také nejnovější technologie při pracích na lesním majetku a vyznává hospodaření blízké přírodě.
Od roku 2010 se každoročně podílíme na projektech odborných praxí v rámci Programu Leonardo da Vinci – projekty mobility pod záštitou Tandemu Plzeň. Vzájemnou kooperaci si velmi chválíme a i nadále plánujeme vysílaní našich žáků na odbornou praxi do Německa.
Před každou stáží probíhá v rámci školy odborná, jazyková a kulturní příprava účastníků. Jazykovou a kulturní přípravu má na starosti Tandemem proškolený jazykový animátor. Během praxe na žáky dohlíží vždy 2 doprovodné osoby z důvodu zajištění bezpečnosti a odbornosti. Jako osvědčení o absolvování praxe žáci obdrží Europass mobility.

Překonání jazykové bariéry

Jazykovou bariéru se snažíme odbourávat již v rámci jazykové a kulturní přípravy pomocí jazykové animace. Praktikanti se na stáži dorozumívají německy, popř. i anglicky. Když je potřeba, pomohou s tlumočením doprovodné osoby.

Obtíže projektu a jejich překonání

Žádné.

Dokumentace a výstupy projektu

Fotodokumentace, certifikát Europass Mobility.

Financování projektu

grant Leonardo da Vinci

Kontakty

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
Opavská 8
785 01 Šternberk
Ing. Pavel Andrys

http://www.sou-stbk.cz/

Freiherr von Gravenreuth'sche Güterinspektion
Schlossplatz 1
864 44 Affing BRD
Michael Reißmann

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo