Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Gastronomie v Čechách a Německu

Partnerské organizace:
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Praha - Čakovice, Ke stadionu 623, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Institut für Ausbildung Jugendlicher, GmbH, Adam -Ries-Straße 47 - 49, 094 56 Annaberg - Buchholz

Cílová skupina: učni
Počet účastníků: 4
Téma: gastronomie,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Němečtí stážisté opět v Praze.docx
Zpráva doprovodné osoby.pdf
Zpráva žáka.pdf
staz nemecko .doc.docx muller.docx

Popis a cíl projektu

Smyslem tohoto projektu je spolupráce mezi českými a německými žáky oboru gastronomie. V rámci projektu probíhají každoročně reciproční setkání učňů z obou zemí.
Cílem je seznámení praktikantů s gastronomií sousední země a příprava typických jídel, důležité je také poznání práce v oboru v zahraničním prostředí.

Vývoj projektu, časový rámec

Během pobytu se žáci seznamují se stravovacími návyky cílové země, prezentují svoji domácí gastronomii, srovnávají zvyky a tradice v obou zemích.
Mimo jiné mají šanci zdokonalit si své cizojazyčné znalosti a získat základy jazyka sousední země. Během třítýdenního pobytu se pokoušejí zařadit do běžného života sousední země, potkávají nové lidi a vstřebávají místní kulturu. V průběhu praxe jsou v neustálém styku se svými vrstevníky, kteří studují ten samý nebo podobný obor, takže si vyměňují své oborové zkušenosti, tráví spolu také volný čas, který je organizován koordinátory projektu.

Překonání jazykové bariéry

Jazykovou bariéru pomáhá částečně odbourat jazyková animace vedená Tandemem vyškoleným jazykovým animátorem. Jazykové animaci jsou vždy přítomní jak němečtí, tak čeští žáci, což přispívá k lepší vzájemné spolupráci a komunikaci. Většina komunikace mezi mladými lidmi probíhá zpravidla anglicky, u anglicky nehovořících žáků bývá bariéra vyšší, ale tu pomáhají překonávat vyučující a doprovodná osoba, kteří jsou praxi přítomni.

Obtíže projektu a jejich překonání

žádné

Dokumentace a výstupy projektu

fotodokumentace, tiskové zprávy

Financování projektu

Česko - německý fond budoucnosti v rámci Programu podpory odborných praxí Tandem

Kontakty

Mgr. Ing. Zdeňka Michlová

Barbara Gläser

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo