Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Kamarádi bez hranic

Partnerské organizace:
Mateřská škola Pampeliška, Jablonec nad Nisou
Integrative Kindertagesstätte „Knirpsenland“, Oderwitz

Cílová skupina: děti do 6 let, učitelky MŠ, rodiče dětí
Počet účastníků: český partner: 15 - 23 dětí + 1 - 2 pedagogů + 3 rodiče (některých akcí se účastní všechny děti a učitelky přítomné ve školce, tj. až 75 lidí); německý partner: 17 - 70 dětí + 2 – 7 pedagogů + 2 - 5 rodičů
Téma:

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

saskou_delegaci_zaujala_jazykova_hravost_deti.pdf
kinder_lernen_spielend_die_tschechische_sprache.pdf

Popis a cíl projektu

Spolupráce partnerů je zaměřena v první řadě na seznamování s řečí sousedů, tedy s německým a českým jazykem. V předškolním zařízení Knirpsenland v Oderwitz se děti od roku 2004 jednou týdně hravou formou věnují základům češtiny, MŠ Pampeliška nabízí výuku německého jazyka každý den v blocích dlouhých 10 – 45 minut. Obě zařízení používají metodu jazykové animace.
Cizí jazyk není pro děti abstraktní a vzdálenou veličinou, ale naopak praktickým prostředkem pro komunikaci se stejně starými kamarády z partnerské mateřské školy – každý měsíc se totiž děti ze školek v Oderwitz a z Jablonce setkají, aby spolu prožili zajímavý den. Tím se přirozeným způsobem rozvíjí jazykové kompetence dětí: schopnost porozumění, praktické využití dosavadních znalostí a dovedností, povědomí o jiných jazycích než je jejich mateřština.
Při společných akcích se snaží děti i učitelky vzájemně představit všední život, tradice a kulturu své země. Všichni tak poznají i zažijí mnoho nového a mají možnost pozorovat, co je za hranicemi rozdílné a co shodné. Co konkrétně spolu již jablonecké a oderwitzské děti prožily? Mikulášskou nadílku, hledání velikonočního zajíčka, hravé odpoledne plné soutěží, rozhovorů a odměn, zahradní slavnost s táborákem, karneval či Den dětí. V roce 2010 se věnovaly společnému projektu „Příroda bez hranic“ (navrhovatel Centrum životního prostředí Zittauer Gebirge) – při něm podnikli „kamarádi bez hranic“ nĕkolik turistických výletů do okolí Oderwitz a Jablonce, uspořádali divadelní představení o přírodě v okolí, navštívili kozí farmu a seznámili se s tradičními řemesly.

Vývoj projektu, časový rámec

Učitelky z mateřských škol v Jablonci a Oderwitz se seznámily na vzdělávacích akcích pořádaných organizacemi Pontes a Tandem na podzim 2007. Myšlenku o vzájemné spolupráci hned také uvedly do praxe – během podzimu a zimy 2007/2008 se nejprve několikrát setkaly pedagogické sbory obou školek, aby poznaly partnerské zařízení a naplánovaly budoucí společné aktivity. Hned v zápětí následovala i první setkání dětí, motivovaná tradicemi spojenými se svátky v průběhu roku.
Od roku 2008 pořádají mateřské školy asi 10 společných akcí ročně. Padesátikilometrovou vzdálenost mezi obcemi překonávají autobusem.
Hranice mezi dětmi z obou zařízení se díky dlouhodobé spolupráci postupně vytrácí. Česko-německé aktivity se těší pozitivnímu ohlasu ze stran rodičů dětí na obou stranách hranice, stoupá také zájem o výuku němčiny a češtiny. Mateřské školy proto plánují, že v příštím roce zdvojnásobí počet vzájemných návštěv. České a německé děti předškolního věku by se tak setkaly každých 14 dní.
Snahou pedagogů je také zavést do budoucna tzv. imerzní metodu výuky cizích jazyků, kdy by jednou týdně do české mateřské školy přijela učitelka ze školky v Oderwitz, kde by ji v ten samý den nahradila její česká kolegynĕ. Celý den by tak dĕti komunikovaly cizím jazykem.

Překonání jazykové bariéry

Projekt předcházely diskuse o tom, zda je vůbec vhodné seznamovat s cizím jazykem děti již v předškolním věku. Nápad učitelek podpořily na začátku především rodiče, kteří pro svoji práci potřebují aktivně používat cizí jazyky. Významným argumentem pro spuštění projektu byla také geografická poloha školek na trojmezí Německa, Česka a Polska.
Nyní již není jazyková bariéra žádným velkým problémem. Pedagogové se snadno dorozumí – dvě učitelky z české mateřské školy umí výborně německy, jedna učitelka z Oderwitz zase česky. Děti jazykovou bariéru nijak zvlášť neřeší. Během prvních návštěv si spíše hrají české a německé děti zvlášť, ale pokud jsou nenásilně vedeny a motivovány, hrají si brzy všichni společně a při hře se vždy nějak dohodnou. Pokud potřebují, obrátí se i na učitelku z druhé země – mají velkou radost, když se s ní domluví.

Obtíže projektu a jejich překonání

Prvním problémem bylo sehnat partnerskou školku na německé straně – nakonec se to podařilo za pomoci organizací Pontes, Forum Lingua a Tandem. Učitelky v české školce i rodiče dětí od začátku spolupráci s německou školkou podporovali, ve školce již dlouhou dobu fungoval kroužek němčiny, a tak se nejednalo o úplnou novinku, ale o rozšíření aktivit.
Velkým problémem bylo prosadit projekt v rámci tzv. Velké mateřské školy, tj. spojení 17 jabloneckých mateřských škol pod jedno ředitelství. Problém se vyřešil až uvolněním mateřské školy ze společného právního subjektu – ředitelka samostatné mateřské školy projekt podporuje, v rámci svých možností se zúčastňuje akcí projektu a zodpovědnost za celý projekt i za výjezdy dětí do zahraničí od počátku přenesla na jednu z učitelek, která vede kroužek němčiny a která přeshraniční projekt iniciovala.
Problémem zůstává i nadále stravování německých dětí v české školce. Pokud nemá česká mateřská škola povolenou vedlejší hospodářskou činnost, neměla by poskytovat obědy cizím strávníkům. Řešením je např. stravování mimo mateřskou školu.
Podmínkou úspěšného projektu je také dostatek finančních prostředků – rodiče dětí nejsou schopni ani ochotni hradit vše sami, proto je potřeba sehnat alespoň část finančních prostředků z jiných zdrojů.
Problémů spojených s projektem je jistě celá řada, je to např. i časová náročnost práce nad rámec pracovních povinností. „Ale pokud chceme dělat něco nového, neobvyklého, je třeba s problémy počítat a postupně je řešit. Kromě nadšení je třeba vytrvat a nenechat se odradit mnohdy nepříznivými okolnostmi. Radost z výsledku a pohled na spokojené děti z obou školek pak problémy převáží,“ dodávají učitelky z jablonecké mateřské školy Pampeliška.

Dokumentace a výstupy projektu

Články v regionálním tisku a dokumentace z jednotlivých akcí

Financování projektu

Program podpory "Odmalička - Von klein auf" (prosinec 2007 – duben 2008), program podpory „Odmalička“ (2010), Forum Lingua, Česko-německý fond budoucnosti, prostředky zřizovatele, příspěvky rodičů

Kontakty

Mateřská škola Pampeliška, Lovecká 11, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel:
e-mail:
http://www.mspampeliska.cz

Integrative Kindertagesstätte „Knirpsenland“, Hauptstrasse 124, 02791 Oderwitz
Tel: 0049 (0)35842 26438
E-mail:

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign